Bilogiprov år 7: Kroppen.

Provtillfälle V42 Torsdag

Provet kommer att innefatta sidorna..

Kroppen: Sid 228-266.

Svara på frågorna på sidorna 235, 241, 244, 252, 256, 259, 263, 266

Jag bygger provet mycket på dessa frågor. På slutet har jag en eller två analysfrågor för att se hur du kan hoppa mellan de olika systemen i kroppen eller hur du kan hitta svar på något pga av den kunskap du nu äger.

För att lyssna till boken så måste du ha ordnat med ett konto på inläsningstjänst: https://www.inlasningstjanst.se/skolshoppen/bookshelf/play/articleID/895876.html

Kursplan Biologi från skolverket PDF Med kunskapskraven.

 

Comments are closed.