Andersläxor i matte!

Hej mattegruppen år 9! Nu är det dags för ”Andersläxor” i matte!

Det går till så att du får ett problem av mig under lektionstid. Du får ca 15 minuter på dig att lösa det. Sedan har du en vecka på dig att skriva rent din lösning på ett löst A4 papper hemma.

Du tar med din lösning till lektionen och du placeras med tre andra och ni ska jämföra era lösningar med varandra. Prata om fördelar och nackdelar med varandras sätt att presentera uppgiften.

Nu har alla en feedback på sitt arbete. Nu har du en ytterligare vecka att justera beräkningen för att lämna in en perfekt rapport.

Så här kan det alltså gå till..

V42. Du får ett problem av mig att lösa enskillt.

V43. Du får kommentarer av dina kamrater på vad ni tycker kan förbättras. Du justerar hemma för perfektion.

v44. Du lämnar in en perfekt rapport.

När detta rullar kommer vi byta ut så att den perfekta rapporten blir en muntlig presentation på tavlan istället.