Astrofysik år 9. Information kring provet.

När?

Provet är inlagt torsdag v46 efter önskemål från eleverna.

 

Centralt innehåll

  • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället. (kärnkraftverk Anders anm.)
  • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik. (Diskutera och ta ställning ex kärnkraft atombomb Anders anm.)
  • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  • Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik.

 

Kunskapskrav

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 Atomfysik

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband. Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning. Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling. Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9 Atomfysik

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9 Atomfysik

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband. Eleven använder fysikaliska modeller på ett relativt välfungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning. Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling. Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9 Atomfysik

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9 Atomfysik

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden medvälutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och förvälutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra välutvecklade och välunderbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband. Eleven använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning. Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling. Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

 

Vad skall läsas?

Planering innehåll: Under den här länken finns planeringen LÄNKEN

Se till att ha förklarat alla begreppen och svarat på alla frågorna som finns beskrivna på planeringen.

 

Wikis

Som extra stöd kan man läsa Oskars wiki KLICKA HÄR

Have fun!

Anders

År8 Prov v10.

V10 är det dags för NO prov.

Det är kapitel 3,10 och 11 som gäller.

Jag kommer att koncentrera provet från frågorna i boken men vill man bli extra vass rekommenderar jag att man läser på bloggkurser.nu om ellära. (http://afinfo.se/oskaru/fy7-elektricitet/). Det är inte jag som har skrivit den denna gång utan en kamrat.

Det kan vara extra intressant att läsa på om fysikens centrala innehåll på skolverket.

Glöm inte att man får ha en icke kopierad fusklapp på 5x5cm.

/Anders

Prov i organkemi v49 onsdag.

Vad säger skolverket om vad som ska vara med? (centralt innehåll)

  • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
  • Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.

Vad för sidor är det i boken?

kapitel 9 HELA.

Kapitel 10 DELAR. (sid 186-194, sid 200-203)

Som vanligt skall man ha svarat på frågorna i boken.

Finns det bloggkurser?

Självklart!

Organkemi

Livsmedelskemi

Betygsättning

Det finns tre saker som bedöms som senare landar i ett betyg:

Använda begrepp, teorier och modeller för att beskriva och förklara samband. (Teori)

Granska information, kommunicera och ta ställning. (Analys)

Planera och göra systematiska undersökningar. (Laboration)

Jag bygger huvudsakligen upp provet på Teori. Sedan har jag någon fråga om Analys och Laboration.

Vis slutet av kursen summerar jag de olika delarna och genererar ett betyg.

Vad säger skolverket?

Detta är Kunskapskraven.

Vad är bra att kunna? (Läs VIKTIGT!)

Kolets egenskaper (binder 4)

Kolväten (metanserien och hur man kan bygga på den, mättat omättad)

Olja (vad är råolja?)

Socker (Vad är socker?)

Fett (Vad är fett?)

Tvättmedel (Vad är tvättmedel?)