Nytt uppdrag för niorna!

Hej!

Jag kommer troligen inte vara med och starta upp grupperna så ni får ta det själva! Ni är ju nu bevandrade i ingenjörsarbetet med att hitta ett problem som ska lösas och sedan designas för att det ska bli en trevlig produkt.

Jag har delat upp er helt slumpmässigt i grupper som ni ska arbeta i. När ni har fått er tilldelning ska ni samlas och titta på de uppdrag som finns. Jag har lagt upp några stycken men det finns fler och vill ni ta ett annat så går det bra såklart.

När det är 20 minuter kvar ska det städas (jag blir väldigt besviken om jag kommer tillbaka och det är kaos i salen, just saying..) och skrivas på Google Classroom. Vill ni ha bra resultat på dokumentationen rekommenderar jag er att dokumentera under tiden ni jobbar så att det är klart redan när det är dags att städa.

Grupperna har jag lämnat till vikarien som förmedlar den.

Uppdragen som jag valt ut är..

Lösningar med solceller!

Kommunikation i framtiden!

Nya områden för industrirobotar!

Nya produkter med lättviktsmaterial!

 

Arbetet ska resultera i en fysisk modell som visar er produkt.

En plansch i A3 storlek som förklarar er produkt med text och bild. Gärna digitalt framtagen.

En film som visar er produkt och att ni visar de fördelar som finns med den och varför den behövs.

GLHF!

//Anders

Vad händer i tekniken? V38

Vi har tränat på att rita ritningar och hur man placerar ut vyer. Vi har skapat en ram, vi har ritat av en tärning och senast en lite mer avancerad kloss. Många hann inte klart och denna vecka färdigställer vi ritningarna. Vad gör då de som är klara? Jo de ska få den tacksamma uppgiften att rita av en dokumentsamlare. Har man inte möjlighet att vara närvarande på lektionen kan man läsa sidorna 109-112 i Teknik Direkt boken. Ta ett lagom stort och enkelt föremål och rita av det efter instruktionerna i boken. En kloss, LEGO bit, tändsticksask, toarulle är olika förslag. Är föremålet för stort kan man halvera måtten (Skala 1:2). Är det för litet kan man förstora med det dubbla (Skala 2:1). Kom ihåg att det är det riktiga måttet som skall stå på ritningen.

//Anders

Specialuppdrag… 

9E teknik v35

Idag gick vi igenom grunderna till ritteknik. Vi gjorde vår första ritning.

Exempel på ritning…

  Den ser tom ut men det är också meningen. Det är ramen som var uppgiften att rita.

Nästa vecka tittar vi på vyer och hur de ska ritas in innanför ramen.

Tekniken våren 14

konstruktioner år 9 2011 ver 2

Det du ska göra som jag bedömer är tre saker! Det är maskinen du bygger, Nu och då arbetet och din loggbok som du skriver efter varje lektion.

Maskinen är ett grupparbete. Nu och då är en teoretisk inlämningsuppgift och loggboken visar din process under tiden du arbetar. Har du gjort dessa tre delar har du fyllt de kunskapskrav som finns i teknik.

Så här kommer arbetet att gå till för den stora uppgiften i år 9.

Det gäller att man jobbar ordentligt och drar åt samma håll för att det skall bli riktigt bra!

Ett enskilt arbete skall lämnas in som heter Nu och då. Det skall för våren 2014 lämnas in veckan efter påsk.

Inspirationsfilmer att titta på!

Snövit.

http://www.youtube.com/watch?v=S4k6ZW90DdE

Harry Potter.

http://www.youtube.com/watch?v=RBRBb04qT1U

 

Anders

Teknikfrågor

I din loggbok skall du svara på dessa frågor. Jag kan då se din process och utveckling under terminen. Någon gång under resans gång kommer du att få läsa någon annans bok och göra en kamratbedömning och du kommer själv att råka ut för samma sak så se till att du gör det bra från början!

20131004-103318.jpg

Konstruktionsuppgift

konstruktioner år 9 2011 ver 2

Så här kommer arbetet att gå till för den stora uppgiften i år 9.

Det gäller att man jobbar ordentligt och drar åt samma håll för att det skall bli riktigt bra!

Ett enskilt arbete skall lämnas in som heter Nu och då. Det skall för våren 2014 lämnas in veckan efter påsk. Glöm att det står muntlig redovisning och inlämningstid under hösten då det är ett gammalt dokument.

Inspirationsfilmer att titta på!

Snövit.

http://www.youtube.com/watch?v=S4k6ZW90DdE

 

Harry Potter.

http://www.youtube.com/watch?v=RBRBb04qT1U

 

Anders