7:ornas prov i biologi.

Prov fredag vecka 10. OBS SMÅFÖRÄNDRINGAR ÄR GJORDA! FÄRRE FRÅGOR OCH NÄRINGSNISCH ÄR ÄNDRAT TILL EKOLOGISK NISCH!

Såhär har eleverna själva summerat området vi läser.

Sidorna är 100-133 i boken Puls biologi.

Huvudrubriken är ”Hur ekosystemet hänger ihop”

Man måste kunna olika begrepp som:

Individ, population, samhälle, ekosystem, biomassa, ekologisknisch mm. De begrepp som finns i boken. Ett tips är att gå till http://sv.wikipedia.org/ och slå upp de bregrepp man inte kan.

Vad innebär fotosyntes och cellandning?

Man ska kunna och tolka de olika kedjorna som kol, energi och näringssalter.

Man ska dessutom kunna näringskedja, näringsväv och näringspyramid.

Man ska kunna dra slutsatser om hur man uppehåller hållbar utveckling samt hur man som individ konkret kan spara på våra naturresurser.

Frågor i boken att svara på:

Sid 115, alla gröna, alla blå, alla gula.

Sid 156, gröna 1-5, blå 1-5, gula 2.

20140221-204242.jpg