Lite filmer om organkemi. Skaffa konto på SLI!

Om fetter

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%202687

Analys av Metan

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%201427

Kolets kretslopp

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%201591

Alkaner, alkener och alkyner

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%202594

Sackarider

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%201698

Alkoholer

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%202236