Astrofysik år 9. Information kring provet.

När?

Provet är inlagt torsdag v40 efter önskemål från eleverna.

Centralt innehåll

Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra beskrivningar.

Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.

Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.

Kunskapskrav Kraftigt nedbantad av mig. Länk till hela centrala innehållet finns här.

Kunskapskrav för betyget E Astrofysik

Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling.

Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Kunskapskrav för betyget C Astrofysik

Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling.

Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Kunskapskrav för betyget A Astrofysik

Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling. Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Vad skall läsas?

Planering innehåll: Under den här länken finns planeringen LÄNKEN

Se till att ha förklarat alla begreppen och svarat på alla frågorna som finns beskrivna på planeringen.

Wikis

Läs Rymdwikin på min blogg.

Här finns en till från en gammal kollega till mig. Oskars wiki

Vad finns på bloggen om astronomi?

Längst ner på bloggen finns ett moln med olika taggar. Trycker man på Astronomi får man upp allt som har skrivits och visats. Här har du en snabblänk!

Ha så roligt och lycka till!

//Anders

Vad händer i tekniken? V38

Vi har tränat på att rita ritningar och hur man placerar ut vyer. Vi har skapat en ram, vi har ritat av en tärning och senast en lite mer avancerad kloss. Många hann inte klart och denna vecka färdigställer vi ritningarna. Vad gör då de som är klara? Jo de ska få den tacksamma uppgiften att rita av en dokumentsamlare. Har man inte möjlighet att vara närvarande på lektionen kan man läsa sidorna 109-112 i Teknik Direkt boken. Ta ett lagom stort och enkelt föremål och rita av det efter instruktionerna i boken. En kloss, LEGO bit, tändsticksask, toarulle är olika förslag. Är föremålet för stort kan man halvera måtten (Skala 1:2). Är det för litet kan man förstora med det dubbla (Skala 2:1). Kom ihåg att det är det riktiga måttet som skall stå på ritningen.

//Anders

Specialuppdrag…