Ekologi – saker att fundera på inför provet.

Tips, titta i sammanfattningarna!

Vad handlar ekologi om?

Beskriv begreppet ekosystem.

Beskriv begreppet population.

Vad är ett växt- eller djursamhälle?

Beskriv begreppen näringskedja, näringsväv och näringspyramid.

Om vad råder det en kamp om i ekosystemet.

Vad leder konkurrens till i ett ekosystem? Vad är framgång för en individ i ett ekosystem?

Anpassning, konkurrens, specialisering, nisch. Förklara!

Varför är vissa områden artrika?

Varför har gamla skogar fler arter än planterade?

Barrskogen har skiktade jordlager men inte lövskog. Förklara varför det finns fler nedbrytare i lövskogen och varför jorden är blandad.

Ängar näringsfattiga och artrika. Varför är näringsfattiga marker fulla med olika sorters blommor? Vad skulle hända om man gödslade marken?

Näringsrika sjöar är grumliga och fulla med plankton, varför?

Näringsfattiga är klara och lite bruna, varför?

Salta hav är artrika, varför?

Bräckta hav är artfattiga, varför?

Varför är botten på östersjön syrefattigt och vad blir konsekvensen av det?

Hur får man ner syre till botten?

Hur påverkar människan mångfalden och vad kan det ge för konsekvenser i framtiden?

Hur påverkar vår konsumtion jordens mångfald och klimat?

Vad innebär fossila bränslen?

Vad menas med biobränslen?

Vad innebär begreppet förnyelsebara energikällor?

Vad innebär begreppet växthuseffekten?

Vad är ozon och hur hjälper det oss att leva på jorden?

Vad är CFC (freoner) och hur förstör det ozonskiktet?

Röken från fabriker och bilar försurar vår miljö. Vad blir konsekvenserna?

Vad blir konsekvenserna av att ha förmycket gödning på våra åkrar?

Hur påverkar miljögifter vår mångfald? Tänk näringspyramid.

Varför är det bra att sortera våra sopor?

Vad är en hållbar utveckling och vad har vi för ansvar?

Ekologi och miljö – Centralt innehåll

  • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar.
  • Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.

Biologiprov år 8: Ekologi och miljö.

Provet kommer att innefatta sidorna..

Ekologi: Sid 148-175.

Svara på frågorna på sidorna 157, 161, 163, 167, 171, 175

Miljö: Sid 179-207.

185, 189, 193, 197, 200, 204, 207

I detta inlägg finns frågorna och svaren på alla frågorna. http://bloggkurser.nu/arkiv/1514

För dig som vill lyssna på boken kan du göra det här: https://inlasningstjanst.se/skolshoppen/bookshelf/play/articleID/5970.html

Kursplan Biologi från skolverket PDF Med kunskapskraven.

Det finns även olika appar för de olika telefonerna och plattorna.

 

 

Klassrumsfrågor efter filmen

Vad för skillnad kan du se på de som inte odlar ekologiskt mot de som odlar ekologiskt?

Vad innebar monokultur? Kunde du se problemen med det sättet att ha boskap eller odlingar?

Vad fanns det för fördelar med att vara farmare på det sättet som killen med den stora vagnen med alla fåglarna?

Av vilka anledningar fanns det fördelar med att ge kossor mat gjort av kött?

Varför subventionerar man onyttiga saker och inte nyttiga?

Ekologisk mat är dyr när man handlar den men är den dyrare i långa loppet?