FRESH En film som beskriver industrialisering av föda.

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%202383

FRESH beskriver hur vår industrialiserade livsmedelsproduktion alltmer ses som ett ohållbart system, både för miljön och människors hälsa. Men FRESH ger också inspiration till nytänkande. Filmen visar på människors engagemang och metoder för en hållbar utveckling genom att förändra hur gårdarna drivs, hur marken sköts och hur maten fördelas. I filmen träffar vi bl.a. författare, ekologiska bönder och affärsmän runt om i USA som driver produktionen av livsmedel på ett mer miljövänligt och långsiktigt hållbart sätt. Filmen visar hur man kan producera mat kostnadseffektivt utan att försämra varken djurens livskvalitet, miljön, eller oss själva. Genom att informera, engagera och uppmana till handling väcker filmen FRESH nya tankar kring hur vi ser på mat och hälsa.