Lite filmer om organkemi. Skaffa konto på SLI!

Om fetter

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%202687

Analys av Metan

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%201427

Kolets kretslopp

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%201591

Alkaner, alkener och alkyner

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%202594

Sackarider

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%201698

Alkoholer

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%202236

Prov i organkemi v49 onsdag.

Vad säger skolverket om vad som ska vara med? (centralt innehåll)

  • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
  • Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.

Vad för sidor är det i boken?

kapitel 9 HELA.

Kapitel 10 DELAR. (sid 186-194, sid 200-203)

Som vanligt skall man ha svarat på frågorna i boken.

Finns det bloggkurser?

Självklart!

Organkemi

Livsmedelskemi

Betygsättning

Det finns tre saker som bedöms som senare landar i ett betyg:

Använda begrepp, teorier och modeller för att beskriva och förklara samband. (Teori)

Granska information, kommunicera och ta ställning. (Analys)

Planera och göra systematiska undersökningar. (Laboration)

Jag bygger huvudsakligen upp provet på Teori. Sedan har jag någon fråga om Analys och Laboration.

Vis slutet av kursen summerar jag de olika delarna och genererar ett betyg.

Vad säger skolverket?

Detta är Kunskapskraven.

Vad är bra att kunna? (Läs VIKTIGT!)

Kolets egenskaper (binder 4)

Kolväten (metanserien och hur man kan bygga på den, mättat omättad)

Olja (vad är råolja?)

Socker (Vad är socker?)

Fett (Vad är fett?)

Tvättmedel (Vad är tvättmedel?)