Matteproblem!

Dagen matteproblem till lektionen!

Ägaren på en kycklingfarm kontrollerar en dag hur mycket kycklingfoder som finns kvar. Han gör då en beräkning av hur många dagar fodret räcker och konstaterar samtidigt att om han säljer 75 kycklingar, så kommer fodret att räcka 20 dagar längre än med nuvarande kycklingbesättning. Om han istället köper 100 kycklingar kommer fodret ta ta slut 15 dagar tidigare än med nuvarande kycklingbesättning.
Hur många kycklingar finns nu?

Först försöker du lösa problemet på det sättet som verkar mest mest naturligt för dig. Därefter försöker du lösa problemet med en annan metod.

Lycka till!