7:ornas prov i biologi.

Prov fredag vecka 10. OBS SMÅFÖRÄNDRINGAR ÄR GJORDA! FÄRRE FRÅGOR OCH NÄRINGSNISCH ÄR ÄNDRAT TILL EKOLOGISK NISCH!

Såhär har eleverna själva summerat området vi läser.

Sidorna är 100-133 i boken Puls biologi.

Huvudrubriken är ”Hur ekosystemet hänger ihop”

Man måste kunna olika begrepp som:

Individ, population, samhälle, ekosystem, biomassa, ekologisknisch mm. De begrepp som finns i boken. Ett tips är att gå till http://sv.wikipedia.org/ och slå upp de bregrepp man inte kan.

Vad innebär fotosyntes och cellandning?

Man ska kunna och tolka de olika kedjorna som kol, energi och näringssalter.

Man ska dessutom kunna näringskedja, näringsväv och näringspyramid.

Man ska kunna dra slutsatser om hur man uppehåller hållbar utveckling samt hur man som individ konkret kan spara på våra naturresurser.

Frågor i boken att svara på:

Sid 115, alla gröna, alla blå, alla gula.

Sid 156, gröna 1-5, blå 1-5, gula 2.

20140221-204242.jpg

läsanvisningar för området kroppen i biologi år 8.

 

Läsanvisningar till provet om kroppen.

Vi betade av en del under höstterminen så vi fortsätter därifrån vi avslutade.

Det som ingår är:

Matens väg genom kroppen (sid 244-245)

Mat och hälsa (sid 246-247)

Luftvägar och lungorna (sid 248-251)

Blodomloppet (sid 252-255)

Blodets innehåll (sid 256-259)

Blodrenare (260-262)

 

För att klara provet skall man kunna frågorna på TESTA DIG (246, 251, 255, 262).

Vill man ha en större blick över kroppen skall man ha gjort TÄNK UT så noggrant som möjligt (246, 251, 255, 262).

Har man ambitionen att få högre betyg bör man dessutom läsa LÄS MER (sid 263-271)

Toi toi!

Anders