Vad händer i tekniken? V38

Vi har tränat på att rita ritningar och hur man placerar ut vyer. Vi har skapat en ram, vi har ritat av en tärning och senast en lite mer avancerad kloss. Många hann inte klart och denna vecka färdigställer vi ritningarna. Vad gör då de som är klara? Jo de ska få den tacksamma uppgiften att rita av en dokumentsamlare. Har man inte möjlighet att vara närvarande på lektionen kan man läsa sidorna 109-112 i Teknik Direkt boken. Ta ett lagom stort och enkelt föremål och rita av det efter instruktionerna i boken. En kloss, LEGO bit, tändsticksask, toarulle är olika förslag. Är föremålet för stort kan man halvera måtten (Skala 1:2). Är det för litet kan man förstora med det dubbla (Skala 2:1). Kom ihåg att det är det riktiga måttet som skall stå på ritningen.

//Anders

Specialuppdrag… 

9E teknik v35

Idag gick vi igenom grunderna till ritteknik. Vi gjorde vår första ritning.

Exempel på ritning…

  Den ser tom ut men det är också meningen. Det är ramen som var uppgiften att rita.

Nästa vecka tittar vi på vyer och hur de ska ritas in innanför ramen.